Scheduling and Airport Taxiway Path Planning under Uncertainty

Jiaoyang Li, Han Zhang, Mimi Gong, Zi Liang, Weizi Liu, Zhongyi Tong, Liangchen Yi, Robert Morris, Corina Pasareanu and Sven Koenig.
AIAA Aviation Forum (AIAA), 2019.
[publisher] [code] [bibtex]